Київ

Київ


Київ — старовинний центр слов'янства, столиця могутньої Київської Русі. Згідно з легендою в кінці V — початку VI століть нашої ери три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь заснували на правому березі річки Дніпро місто і назвали його на честь старшого брата Києвом. 

Перша згадка про Київ, що міститься в староруському літописі «Повість врем’яних літ», відноситься до 862 р. Проте археологічними дослідженнями встановлені на Старокиївській горі оселі і господарські споруди «містечка Кия», датовані V — VI ст. (на підставі цього відкриття в травні 1982 р. був урочисто відмічений 1500-річний ювілей міста). 

У IX — XII ст. Київ — столиця однієї з найбільших і могутніх держав Європи. Після смерті Володимира Мономаха в 1125 р. почався процес розпаду єдиної держави Київська Русь.

У 1240 р. Київ був зруйнований і спустошений ордами монголо-татарського хана Батия. Монголо-татарська навала затримала розвиток міста майже на століття.  У XV столітті Києву надано магдебурзьке право. Згідно Люблінської унії 1569 р. польські феодали почали управляти більшою частиною українських земель, у тому числі і Києвом. В кінці XVI століття — першій половині XVII століття відбуваються повстання українського народу проти поневолення.

Обновлено